اوقات پاسخگویی تلفنی، مجازی و حضوری دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و عراق به مراجعین در ایام نوروز ۱۴۰۱

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند: دبیرخانه این اتاق تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ با حداکثر ظرفیت دایر می باشد و روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تعطیل خواهد بود شایان ذکر است این اتاق همچون سنوات گذشته در هفته دوم فروردین سال آینده از مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ هرروز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ بصورت تلفنی و مجازی دایر بوده و پاسخگوی اعضا و متقاضیان اخذ خدمت می باشد لیکن با عنایت به شرایط زمانی و مکانی امکان پذیرش مراجعین بصورت حضوری صرفاً در ایام مذکور میسور نبوده و پذیرش حضوری مراجعین و متقاضیان از روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ در ساعات اداری صورت خواهد پذیرفت.
مزید امتنان است در تماسها و مکاتبات و ارسال مراسلات مفاد این مرقومه ملحوظ نظر مبارک قرار گیرد.
 
 
 

Sorry - Comments are closed