نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، دام و پرورش آبزیان بغداد

سفارت جمهوری عراق در تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ طی نامه رسمی شماره ۱۰۳۳ موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، دام و پرورش آبزیان در نمایشگاه بین المللی بغداد را از تاریخ ۱۰ لغایت ۲۰۲۲/۰۷/۱۳ توسط شرکت نجوی الوطن العربی و با همکاری شرکت خدمات بازرگانی و نمایشگاه های عراق اشعار داشته است.
 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاع و انجام هماهنگی می توانند از طرق ذیل ارتباط حاصل فرمایند.
 
 پست الکترونیک:
 وب‌سایت:
 تلفن تماس:
۰۰۹۶۴۷۷۲۲۸۷۱۶۱۲
۰۰۹۶۴۷۷۲۲۴۲۶۰۰۰

Sorry - Comments are closed