اقلیم کردستان عراق پرداخت مالیات از محصول خیار وارداتی را تا تاریخ ۲۰۲۲/۴/۳۰ لغو و ممنوعیت واردات سیب زمینی خوراکی را تا تاریخ ۲۰۲۲/۴/۳۰ تمدید کرد

با توجه به نامه شماره ۱۰۷۵/۱۱۳۷۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در اربیل و نامه شماره ۲۲۰۱ مورخ ۲۰۲۲/۰۴/۰۵ وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان عراق به اطلاع اعضای محترم این اتاق می رساند:
اقلیم کردستان عراق با استناد به قانون حفاظت و توسعه محصولات کشاورزی شماره (۴) سال ۲۰۰۸ و با استناد به ابلاغیه ریاست انجمن وزیران شماره ۶۵۴۷ مورخه ۲۰۱۴/۱۰/۲۲ پرداخت مالیات از محصول خیار وارداتی از خارج کشور را تا تاریخ ۲۰۲۲/۴/۳۰ لغو و همچنین ممنوعیت واردات سیب زمینی خوراکی را به جهت حمایت از تولیدات داخلی و محلی تا تاریخ ۲۰۲۲/۴/۳۰ تمدید نموده است.

Sorry - Comments are closed