تجارت ۱۲٫۳ میلیارد‌ دلاری ایران با همسایگان در فصل بهار

سخنگوی گمرک گفت: در فصل بهار امسال تجارت غیر نفتی کشور با ۱۵ کشور همسایه به ۱۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال قبل با رشد ۱۸ درصدی مواجه بود.

به نقل از خبرگزاری فارس، سید روح الله لطیفی ‌در خصوص تجارت سه ماهه کشور با همسایگان توضیح داد: در فصل بهار امسال بیش از ۲۰میلیون و ۹۷۳هزار و ۸۴۰تن کالا، به ارزش ۱۲میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۱دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰با رشد ۱۸درصدی همراه بوده است.

وی افزود: تجارت غیر نفتی فصل بهار  با همسایگان،  59درصد وزن و ۴۹درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات)را به خود اختصاص داده است.

لطیفی در ادامه در خصوص میزان صادرات  به همسایگان گفت:از کل صادرات ۲۷میلیون و ۶۶۴هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلار، ۱۶میلیون و ۵۰هزار تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۷۳۶میلیون و ۶۲۷هزار و ۳۰۳دلار به کشورهای همسایه صادر شده که ۶۰درصد وزن و ۵۱درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان  بوده، که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰درصدی در  در ارزش همراه بوده است.

وی افزود: پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق  با خرید یک میلیارد و ۸۲۴میلیون دلار و کاهش ۲۲درصدی،ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار و رشد ۱۹۲ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و رشد ۲۹درصدی،افغانستان با ۳۶۷ میلیون دلار و کاهش ۳۵ درصدی و عمان با ۳۳۱ میلیون دلار و رشد ۱۶۸ درصدی بودند.

لطیفی در ادامه گفت: سایر مقاصد صادراتی بعد از عمان نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷۹میلیون دلار با رشد ۱۳درصدی،آذربایجان با ۱۶۱میلیون دلار و رشد ۸۷درصدی،روسبه با ۱۱۵میلیون دلار و کاهش ۱۵درصدی ،ترکمنستان با ۹۵میلیون دلار و رشد۳۸درصدی،ارمنستان با ۷۴میلیون دلار و رشد ۲۱درصدی،کویت با ۴۵میلیون دلار و رشد ۳۷درصدی،قزاقستان با ۳۴میلیون دلار و کاهش ۱۲درصدی ،قطر با ۲۸میلیون دلار و کاهش ۱۷درصدی،بحرین با دو میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی و عربستان با سه هزار و ۷۳۱دلار و کاهش ۶۹درصدی، قرار دارند. 

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از ۱۵کشور همسایه توضیح داد : در فصل بهار امسال هشت میلیون و ۱۵۴هزار تن کالا به ارزش ۱۲میلیارد و ۴۶۴میلیون دلار کل کالاهای  وارده به کشور بوده  که بیش از چهار میلیون و ۴۳۳هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۲۳۴هزار و ۷۷۸دلار آن از ۱۵کشور همسایه بوده که ۵۴درصد وزن و ۴۵درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. 

وی افزود: واردات فصل بهار  کشور از همسایگان، با رشد بیش از یک درصدی در وزن و ۱۵درصدی در ارزش همراه بوده است. 

لطیفی در خصوص پنج شریک اول تامین کالاهای مورد نیاز کشور از بین همسایگان گفت: امارات با فروش سه میلیارد و ۴۲۶میلیون دلار و رشد ۶درصدی ،ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳میلیون دلار و رشد ۲۲درصدی،روسیه با ۳۹۴میلیون دلار و رشد ۲۲درصدی ،پاکستان با ۱۹۶میلیون دلار و رشد ۲۰۸درصدی و عمان با ۱۹۴میلیون دلار و رشد ۹۲درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا پنجم فروش کالا به ایران در بین همسایگان در سه ماهه نخست امسال بودند.

وی در خصوص واردات از  سایر کشورهای هنسایه افزود: قزاقستان با فروش ۶۶میلیون دلار و رشد ۲۷۷درصدی،عراق با ۴۱میلیون دلار و کاهش ۴۱درصدی،قطر با ۱۳میلیون دلار و رشد ۲۶۱درصدی، آذربایجان با ۸٫۳میلیون دلار و رشد ۷۶درصدی،ترکمنستان با ۸٫۱میلیون دلار وکاهش ۱۳درصدی،افغانستان با چهارمیلیون دلار و رشد ۸۱درصدی،ارمنستان با دو میلیون دلار و کاهش ۳۸درصدی،کویت با ۱٫۷میلیون دلار و کاهش ۱۷درصدی و بحرین با ۴۳۳هزار دلار و رشد دو درصدی در رتبه های ۶تا ۱۵تامین کالاهای مورد نیاز کشور در فصل بهار در بین همسایگان ایران قرار دارند.

Sorry - Comments are closed