تعطیلی دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و عراق در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفندماه جاری و عدم امکان پذیرش مراجعین حضوری از تاریخ پنجم لغایت نهم فروردین ۱۴۰۲

Sorry - Comments are closed