۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور با ۱۰ کشور جهان

گمرک ایران در گزارشی جزئیات آمار مبادلات تجاری کشور با ۱۰ شریک تجاری اول را اعلام کرد.

خبرگزاری ایلنا به نقل از گمرک ایران نوشت: از مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۳۶ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.

براساس این گزارش، ۱۰ شریک تجاری اول ایران شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان بوده است که ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش در خصوص درصد تغییرات مبادلات تجاری کشور در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین ۱۰ شریک تجاری کشور که با افزایش روبرو بوده است، می افزاید: در بین ۱۰ شریک تجاری کشورمان، مبادلات تجاری ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، و افغانستان به لحاظ وزن و ارزش با افزایش روبرو بوده است.

 این گزارش با اشاره به اینکه مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه و عراق از حیث وزن و ارزش در ۱۱ ماهه سال جاری کاهش داشته است، می افزاید: مبادلات تجاری ایران با کشور ترکیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵ درصد و به لحاظ وزن ۳۰ درصد کاهش و با عراق به لحاظ ارزش ۵ درصد و از نظر وزن یک درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش مبادلات تجاری ایران با کشور آلمان به لحاظ وزن ۴۶ درصد کاهش ولی از حیث ارزش ۹ درصد افزایش نشان می دهد. در همین مدت مبادلات تجاری ایران و هند نیز از حیث ارزش کاهش ۱۶ درصدی و به لحاظ وزن با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است.

این گزارش می افزاید: در ۱۱ ماهه سال جاری در بین ۱۰ شریک تجاری اول کشورمان، بیشترین افزایش مبادلات تجاری به لحاظ وزن و ارزش به فدراسیون روسیه اختصاص داشت که از حیث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.

شایان ذکر است، از بین ۱۰ شریک تجاری نخست کشور، ۷ کشور همسایه و تنها یک کشور از قاره اروپا بوده است.

Sorry - Comments are closed