افزایش ۲۶۲ درصدی ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان

ناظر گمرکات استان کرمانشاه گفت : در ۱۱ ماه نخست امسال ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان ۲۶۲درصد افزایش یافته است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اصغر عباس‌زاده ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به رشد مبادلات اقتصادی در مرز‌های استان کرمانشاه در ۱۱ ماه نخست امسال، گفت : میزان صادرات از مرز‌های استان کرمانشاه در ۱۱ ماه گذشته از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان واردات در ۱۱ ماه گذشته از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش یافته است عنوان کرد: میزان عبور موقت در این مدت از نظر وزنی ۶۹۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه در این مدت ترانزیت مبدأ از نظر وزنی ۳۶۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۹۲ درصد افزایش یافته است گفت: در ۱۱ ماه گذشته ترانزیت مقصد از نظر وزنی ۲۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۴ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه براساس نظر رئیس‌کل گمرک ایران مرز پرویزخان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران محسوب می‌شود افزود: در ۱۱ ماه امسال ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان با ۲۶۲ درصد رشد به سه میلیون و ۴۹۲ هزار تن رسیده که به‌عنوان دروازه ترانزیت نوظهور در ایران در رتبه دوم گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی قرار گرفته است.

عباس‌زاده با تصریح به ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها و تکمیل تجهیزات در مرز پرویزخان با کمک سایر دستگاه‌ها عنوان کرد: ترانزیت رویه‌ای است که کالای خارجی از مسیر کشور ما عبور می‌کند و به‌مقصد سایر کشور‌ها می‌رود و از نظر درآمد ارزی، افزایش امنیت اقتصادی، اشتغالزایی برای رانندگان، کامیون‌سازان و سرمایه‌گذاری در ایجاد تیرپارک‌ها بسیار مؤثر است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با بیان اینکه “به‌طور متوسط روزانه ۶۵۰ کامیون از مرز پرویزخان تردد می‌کند و گاهی به ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد می‌رسد. ” گفت: عراق درخواست داده است تعداد این کامیون‌ها تا ۱۵۰۰ مورد افزایش یابد، اما باید زیرساخت‌ها فراهم شود .

Sorry - Comments are closed