مناقصه تهیه کابل‌های برق انعطاف پذیر

سفارت جمهوری عراق در تهران طی نامه رسمی شماره ۱۲۱۱ موضوع اجرای مناقصه کابل‌های برق انعطاف پذیر جهت کارخانه ترانسفورماتورهای پرتوان و براساس مشخصات فنی مورد نظر توسط وزارت صنایع و معادن جمهوری عراق/شرکت دیالی را اشعار داشته است.

شایان ذکر است آخرین فرصت شرکت در این مناقصه تاریخ ۲۰۲۴/۴/۱۴ برابر با ۱۴۰۳/۱/۲۶ می‌باشد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند فایل ذیل را ملاحظه فرمایند.

Sorry - Comments are closed