ضرورت فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی بین استان ایلام و عراق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی در مناطق مرزی کشورمان باید یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا زمینه لازم برای توسعه صادرات بیش از پیش فراهم شود.

به نقل از حبرگزاری ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در نشست با رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و روسای اتاق‌های مرزی با عراق گفت: عدم استقرار رایزن بازرگانی ایران در عراق در یکسال اخیر باعث بروز مشکلاتی برای پیگیری امور صادراتی به کشور همسایه شده است.

«سیدمحمد موسوی‌نسب» اظهار کرد: ضرورت دارد که رایزن بازرگانی فعال و پیگیر کشورمان در عراق مستقر شود تا مشکلات احتمالی در حوزه تجارت و بازرگانی را پیگیری کند.

وی همچنین خواستار فعال‌سازی بازارچه های سه گانه بین این استان شامل چنگوله، چیلات و هلاله شمالی با کشور عراق شد و گفت‌: با توجه به اهمیت شعار جهش تولید با مشارکت مردم می طلبد که زمینه لازم برای فعال کردن این بازارچه های مرزی فراهم شود.

موسوی‌نسب با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم از طرف کشورمان با عراق برای راه اندازی این بازارچه‌های سه‌گانه ایجاد شده است افزود: ایجاد این بازارچه‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به معیشت مزرنشینان و استفاده بهینه از ظرفیت های مرزی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست بر ضرورت فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی بین استان ایلام و عراق تأکید کرد.

صمد حسن‌زاده گفت: اتاق‌های بازرگانی در مناطق مرزی کشورمان باید یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا زمینه لازم برای توسعه صادرات بیش از پیش فراهم شود.

وی ادامه داد: نقش اتاق بازرگانی در مناطق مرزی با توجه به صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه به ویژه عراق بسیار حائز اهمیت و مهم است‌.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز از پیگیری‌های لازم برای استقرار رایزن بازرگانی ایران در عراق خبر داد.

Sorry - Comments are closed