سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد

به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در نشست هم‌اندیشی تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با رئیس، هیات رئیسه و برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آن‌ها باشد.

یحیی آل اسحاق، تصریح کرد: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.

 

Sorry - Comments are closed