نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ ۱۶ تیرماه جاری در محل سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس، نظار و منشی منتخب مجمع پس از انتخاب در جایگاه هیأت رئیسه مستقر و مجمع رسمیت یافت.

در ادامه گزارش عملکرد هیأت مدیره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، گزارش و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ و ترازنامه و بودجه مقایسه ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ و گزارش بازرس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق توسط آقایان جهانبخش سنجابی شیرازی، محمدرضا غفراللهی و سیروس شهسواری، دبیرکل و عضو هیأت مدیره و بازرس اصلی اتاق ارائه گردید که با اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.

مجمع عمومی همچنین پس از تعیین کف و سقف مبالغ ورودیه و حق عضویت سالیانه(حداقل ۱۰۰/۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال) با افزایش ۳۰درصدی حق ورودیه و عضویت نسبت به رقم سال ۱۴۰۲ و بازتدوین جدول مربوطه بر اساس مصوبات مجمع و تعامل با امور بین الملل و حقوقی اتاق ایران توسط هیأت مدیره موافقت نمود و روزنامه ابرار نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین گردید.

در پایان نیز موسسه حسابرسی رسمی بخردیار به نمایندگی آقای محمد قبول به عنوان حسابرس مستقل برای یکساله منتهی به پایان سال مالی  ۱۴۰۳ انتخاب گردید.

Sorry - Comments are closed