برگزاری جلسه کمیسیون گردشگری و سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “سلامت و گردشگری” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز چهارشنبه اول آذر ماه با حضور اعضای کمیسیون و میهمانان به ریاست دکتر جهانگیری، رئیس این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست مباحث مربوط به دارو و درمان بیماران عراقی که جهت مداوا به کشورمان مراجعه می کنند مورد بررسی قرار گرفت و تدابیری جهت ساماندهی این امور اتخاذ گردید.

 

Sorry - Comments are closed