شرکت نفتي آمريکايي فعاليتش را در منطقه کردستان عراق از سر گرفت

خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه نوشت: سالي جونز سخنگوي شرکت نفتي شورون آمريکا که يکي از بزرگترين شرکت هاي نفتي در جهان به حساب مي آيد روز سه شنبه اعلام کرد اين شرکت نفتي فعاليت هايش را در منطقه کردستان عراق از سر گرفت. 

اين شرکت نفتي آمريکايي در پي برگزاي همه پرسي درباره جدايي در منطقه کردستان عراق، فعاليت هاي خود را  در ماه اکتبر به حال تعليق در آورده بود.

سالي جونز گفت : ما عمليات حفاري را در چاه  سارتا 3 در شمال اربيل از سر گرفتيم.

بغداد نتيجه همه پرسي در منطقه کردستان عراق را بي اعتبار و غير قانوني خواند .

Sorry - Comments are closed