بیش از ۲ میلیارد دلار کالا از مرزهای استان کرمانشاه صادر شده است

استاندار کرمانشاه گفت: در سال جاری بیش از ۲ میلیارد دلار کالا از مرزهای استان کرمانشاه صادر شده است.

به نقل از خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند امروز در نشست با هیئت سرمایه گذاری خارجی ایتالیایی کوزولیچ که در کرمانشاه انجام شد، اظهار داشت: تصمیم‌شرکت ایتالیایی کوزولیچ برای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه در حوزه های کشاورزی، صنعتی و خدمات درنظر گرفته است، نشان از مطالعه کافی این شرکت در این زمینه هاست.

استاندار کرمانشاه گفت: ما مکلف به حمایت و حفاظت از سرمایه گذاران خارجی در استان هستیم و باتوجه به ظرفیتهای استان کرمانشاه، سرمایه گذاری خارجی در این استان ریسک چندانی ندارد.

بازوند بیان کرد: ظرفیتهای مبادلاتی ریلی، هوایی، زمینی و بازارچه های مرزی و مرز مشترک با عراق از جمله ظرفیتهای چشمگیر استان کرمانشاه برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی گفت: در سال جاری بیش از دو میلیارد دلار کالا از مرزهای استان کرمانشاه صادرشده است.

بازوند بیان کرد: دولت از سرمایه گذاری در کرمانشاه به صورت ویژه حمایت میکند و ما نیز از سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات استقبال می‌کنیم.

Sorry - Comments are closed