تعرفه حق توقف کامیون‌های ایرانی و خارجی برای تخلیه و بارگیری

دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی ابلاغ شد که بر اساس آن کامیونها در صورت توقف بیش از تعداد روزهای مجاز مشمول پرداخت حق توقف می شوند.

به نقل از خبرگزاری مهر، طبق این دستورالعمل ابلاغی از سوی گمرک، پیرو بخشنامه شماره ۱۷۰.۳.۶۷۶۹ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۸ و با اختیار حاصله از مصوبه یکصدو شصت و پنجمین اجلاس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور در صورتی که توافق مشخصی بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیونها در قرارداد فی مابین پیش بینی نگردیده باشد، حق توقف متعلقه به کامیونهای داخلی و خارجی که از تاریخ ۱۳۹۷.۲.۱ قابل اجراء خواهد بود. جهت بهره برداری ایفاد می گردد:

الف: کامیونهای حامل محمولات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران:

*زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی، سه روزکاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیونهای چادری، بلدار، کفی کانتینربر، تانکر، بونکر و سواری‌بر روزانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال (۲.۸۵۰.۰۰۰ ریال)، کامیونهای حامل بار از و به مقصد کشورهای اروپایی روزانه سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال (۳.۴۵۰.۰۰۰ ریال) محاسبه و در صورتی که زمان توقف بیش از ۵ روز باشد (از زمان مجاز تعیین شده) ۱۵ درصد به حق توقف فوق اضافه می گردد.

*کامیونهای کمرشکن ۷ محور ۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال، ۹ محور ۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال و ۱۱ محور ۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.

ب: کامیونهای حامل محمولات صادراتی و وارداتی در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران:

*زمان مجاز تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن دو روزکاری تعیین و مازاد بر آن به شرح ذیل می باشد:

۱-در کشورهای اروپایی، روزانه برای هر کامیون ۱۷۵ یورو و برای هر کمرشکن ۲۸۰ یورو محاسبه می گردد.

۲-در کشورهای: ترکیه- سوریه – لبنان – اردن و عراق، روزانه ۱۷۵ دلار محاسبه می گردد.

۳-در سایر کشورها به استثناء بندهای ۱ و ۲، روزانه ۱۶۵ دلار محاسبه می گردد.

۴-حق توقف کامیونهای کمرشکن ۷، ۹ و ۱۱ محور در کشورهای آسیای میانه (CIS) و همجوار به ترتیب روزانه ۲۸۰، ۳۴۰ و ۳۸۰ دلار محاسبه می گردد.

۵-حق توقف کامیونهای خارجی که بدون داشتن قرارداد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران متوقف می گردند، حق توقف آنها بر مبنای کامیونهای ایرانی برابر ماده ۱ بند ب محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۶-حق توقف کامیونهای ده چرخ ۷۰ درصد و شش چرخ ۶۰ درصد بندهای الف و بد خواهد بود.

۷-حق توقف کامیونهای حامل محمولات فاسد شدنی (یخچالی)، آتش زا، خطرناک (تحت شرایط استاندارد بین المللی کالای خطرناک ADR) ۳۰ درصد به قیمت های مندرج در بندهای الف و ب اضافه خواهد گردید.

تبصره- حق توقف کلیه کامیونها در مواد ذکر شده (کشنده و بارگیر) توأما متوقف باشند.

۸-کامیونهایی که بعد از ساعت ۱۰ صبح روز کاری به گمرک مربوطه وارد شوند شامل حق توقف نخواهند بود. ضمنا روزهای جمعه در ایران و شبنه و یکشنبه در خارج از ایران ایام تعطیل آخر هفته محسوب می گردد.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات