تسهیل فعالیت دفاتر گردشگری در حوزه توریسم درمانی

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: دولت شرایط را برای فعالیت دفاتر گردشگری در حوزه توریسم درمانی تسهیل کرده است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، وحید امیری سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت:توریسم درمانی یکی از شاخه های مهم صنعت گردشگری است.

وی گفت: استان کرمانشاه قطب پزشکی و درمانی غرب کشور است و ظرفیت های خوبی در حوزه پزشکی و آموزش پزشکی دارد.

وی افزود: از سوی دیگر هم مرزی استان کرمانشاه با کشور عراق فرصتی است که در حوزه گردشگری بویژه توریسم درمانی بهره چندانی از آن نبرده ایم.

امیری گفت: هزینه های درمان در کشور و به تبع آن استان کرمانشاه در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از دیگر ظرفیت ها جهت توسعه توریسم درمانی است.

Sorry - Comments are closed