صادرات کالاهای قزوین مربوط به عراق است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: عمده صادرات کالاهای استان به کشورهای همسایه هستند که در این میان بیشترین میزان با 67 درصد مربوط به عراق است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، منوچهر حبیبی افزود: از این حیث کشورهای ترکیه، سوریه و پاکستان نیز در ردیف های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه رشد صادرات برای حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید و صنعت داخلی ضروری است،اظهار کرد: میزان صادرات قزوین در سال گذشته از گمرک استان 580 میلیون دلار بوده که حدود 40 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: میزان صادرات استان پارسال با احتساب کالاهای صادر شده از دیگر استان ها 811 میلیون دلار بوده است.

حبیبی اظهار کرد: میزان واردات استان نیز سال گذشته 842 میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل 36 درصد رشد داشت.
وی همچنین گفت: امیدواریم امسال میزان صادرات استان از مرز یک میلیارد دلار عبور کند.

Sorry - Comments are closed