بررسی تاسیس شرکت حمل و نقل مشترک در کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری در سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات  اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری در سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد عیقرلو گزارشی از سفر به بندر آکتائو در قزاقزستان ارائه داد و توجه به امر ترانزیت کالا از عراق به قزاقزستان و بالعکس را ضروری دانست.

سعید عبداللهی، رئیس کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در خصوص پیگیری های صورت گرفته در رابطه با ترانزیت سوخت به افغانستان اعلام داشت: از سال 1394 که شرایط خاص تراتزیت سوخت با افغانستان لغو شد، تلاش هایی به منظور احیای آن صورت گرفت شخصا از دی ماه 1396 پیگیر این موضوع شدم و بالاخره با تلاش های صورت گرفته، در روزهای اخیر طی مصوبه ای به شرکت نفت اجازه ترانزیت سوخت به افغانستان داده شد البته این امر منوط شد به این است که نیاز افغانستان در این خصوص اعلام گردد و شورای عالی هماهنگی ترابری نیز این مسئله را پذیرفت.

در ادامه، موضوع تاسیس شرکت حمل و نقل مشترک ایرانی-عراقی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت که از جمله موارد مطرح در این خصوص می توان به عدم نیاز به تاسیس شرکت حمل و نقل مشترک با توجه به امکان حمل یکسره در مرز مهران، مشکلات عملیاتی شدن این طرح با توجه به نظر کارشناسان و تجربیات گذشته همچنین ساختار متفاوت شرکت های حمل و نقل عراق، احتمال به وجود آمدن انحصار، بررسی چالش ها و فرصت ها توسط کمیته ای متخصص و پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم در قالب این طرح برشمرد.

در پایان این جلسه مقرر گردید در صورت نیاز این موضوع در نشست تخصصی دیگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

Sorry - Comments are closed