کردستان عراق روابط اقتصادی خود با ترکیه را توسعه می دهد

کردستان عراق در چارچوب توسعه روابط اقتصادی خود با ترکیه یک دروازه مرزی جدید با این کشور بازگشایی می کند.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، دولت اقلیم کردستان عراق دروازه مرزی «زیتی» را با ترکیه در چارچوب توسعه روابط بازرگانی و تجاری با این کشور بزودی بازگشایی می کند.
یاسین رحیم رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه با اعلام این خبر به رسانه ها گفت: بازگشایی این دروازه مرزی با ترکیه ضمن افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی با ترکیه سبب خواهد شد مبادلات تجاری با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: این دروازه مرزی همچنین باعث خواهد شد از ترافیک تردد زمینی مرز ابراهیم خلیل کاسته شود و مسافرانی که به ترکیه تردد می کنند و یا بالعکس از ترکیه به کردستان عراق سفر می کنند راحت تر و سریع تر امور ترددشان انجام شود.
دروازه مرزی «زیتی» مقرر شده بود در سال 2014 میلادی بازگشایی شود اما بحران مالی در کردستان عراق و آغاز جنگ داعش باعث شد که بازگشایی این دروازه امسال بازگشایی شود.
این دروازه مرزی استان اربیل در کردستان عراق و استان حکاری در ترکیه را مستقیما به همدیگر متصل می کند.
بیشترین حجم روابط بازرگانی اقلیم کردستان عراق با ترکیه و ایران می باشد.
تا قبل از این کردستان عراق تنها یک دروازه رسمی برای مبادلات تجاری و بازرگانی با ترکیه داشت.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات