صادرات آرد به کشور عراق ارز آوری خوبی دارد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به بازار دو میلیون تنی آرد عراق، گفت: کارخانجات آرد کرمانشاه ظرفیت پوشش بخشی از این نیاز عراق را دارند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت 14 کارخانه آرد در استان کرمانشاه  و ظرفیت تولید  678 هزار تن در سال گفت: این کارخانجات هم اکنون از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کنند.

وی گفت:کشور عراق در همجواری کرمانشاه سالانه دو میلیون تن واردات آرد دارد که کرمانشاه می‌تواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد که این بازار برای هشت تا 10 سال آینده نیز ادامه دارد.

وی گفت: هم اکنون از ظرفیتی که در کشور و استان داریم برای صادرات آرد به عراق استفاده نمی‌شود، زیرا سهم ایران از بازار دو میلیون تنی آرد عراق در سال گذشته 320 هزار تن و سهم کرمانشاه 24 هزار تن بوده است صادرات آرد ارزآوری خوبی دارد عراق برای هر تن آرد 290 دلار پول پرداخت می‌کند.

وی گفت: میانگین تولید گندم استان طی پنج سال اخیر 617 هزار تن در سال بوده، در حالیکه نیاز سالانه استان 240 هزار تن است و نزدیک به 377 هزار تن گندم مازاد بر نیاز داریم می‌توان مازاد گندم کشور و استان را برای صادرات آرد استفاده کرد.

Sorry - Comments are closed