برگزاری انتخابات کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

 
نخستین جلسه دور جدید کمیسیون “صنعت و معدن” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز چهارشنبه 17 بهمن ماه جاری برگزار شد.
 
در این نشست که با حضور صنعتگران عضو این اتاق برگزار شد، انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه کمیسیون “صنعت و معدن” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق صورت گرفت و آقای علی اکبر قاسمی به عنوان رئیس، آقای کاظم ظهیری به عنوان نائب رئیس اول و آقای امیر کاظمی به عنوان نائب رئیس دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات