انتخابات کمیسیون انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

 
نشست کمیسیون “انرژی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه 17 دی ماه جاری برگزار شد.
در این نشست که با حضور شرکت های مطرح عضو این اتاق در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و برق برگزار شد، انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه کمیسیون “انرژی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق صورت گرفت و آقای شروین کرمانشاهی به عنوان رئیس و آقایان امیر شقاقی و پیام باقری به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed