صادرات روزانه ۳۸.۷ میلیون متر مکعب گاز در سال ۹۷

در سال گذشته به طور میانگین روزانه 38 میلیون و 700 هزار متر مکعب گاز از کشور صادر شده که بخش اعظم آن به کشورهای ترکیه و عراق بوده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، براساس گزارش مدیریت گازرسانی امور بهره برداری شرکت ملی گاز ایران، در سال گذشته به طور میانگین روزانه 38 میلیون و 700 هزار متر مکعب گاز از کشور صادر شده است.

طبق این آمار روزانه 22 میلیون متر مکعب به ترکیه، 1.5 میلیون متر مکعب به آذربایجان، 700 هزار متر مکعب به نخجوان، 13 میلیون متر مکعب به عراق و 1.4 میلیون متر مکعب به ارمنستان صادر شده است.

این گزارش حاکی است در مجموع در سال 97 حدود 13 میلیارد و 884 میلیون متر مکعب گاز از ایران صادر شده است که این رقم در مقایسه با سال 96 به میزان 622 میلیون متر مکعب افزایش داشته است. به عبارت دیگر، صادرات گاز ایران در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 1.8 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

نکته جالب توجه این است که ایران در سال 97 هیچ گونه واردات گاز از ترکمنستان نداشته است و عملیات سوآپ گاز به ارمنستان نیز از مهر ماه سال گذشته عملا متوقف شده بود.

Sorry - Comments are closed