ظرفیت صادرات ۲ برابری برق به عراق را داریم

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب از راهبرد جدید شرکت توانیر برای افزایش ظرفیت صادرات برق به عراق خبر داد و گفت: ظرفیت لازم برای افزایش صادرات برق از ۶۰۰ مگاوات به دو برابر مقدار فعلی وجود دارد.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو نوشت: علی اسدی گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی صادر شده کل کشور به کشورهای همسایه، از طریق شبکه برق غرب انجام می‌گیرد و شرکت برق منطقه‌ای غرب یکی از کریدورهای صادرات انرژی به عراق است.

وی از ارائه راهبرد جدید شرکت توانیر برای افزایش ظرفیت صادرات برق به عراق خبر داد و اعلام کرد: با افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزیع منطقه، پتانسیل افزایش ظرفیت صادراتی از ۶۰۰ مگاوات به دو برابر مقدار فعلی وجود دارد.

Sorry - Comments are closed