بازیگران اصلی دیپلماسی تجاری تا چه حد برای کشور سودآور هستند؟ + فیلم

در دنیای کنونی یکی از مقوله‌های پیشرفت اقتصادی کشورها، داشتن دیپلماسی قدرتمند تجاری است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیپلماسی تجاری مجموعه سازوکارهایی است که توسعه روابط اقتصادی و تجاری را دنبال می کند و کشورها سرمایه گذاری های فراوانی در این عرصه می کنند.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات