تولید و صادرات نفت عراق باثبات است

وزیر نفت عراق گفت: تولید و صادرات نفت این کشور همچنان باثبات و استخراج نفت این کشور از سلامت برخوردار است.

خبرگزاری مهر به نقل از رویترز نوشت: ثامر غضبان، وزیر نفت عراق اعلام کرد نرخ تولید و صادرات نفت عراق همچنان باثبات است.

در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است: غضبان به ثبات نرخ تولید و صادرات نفت اشاره کرد و گفت استخراج نفت عراق از سلامت بسیار خوبی برخوردار است.

طبق این بیانیه، عراق به حفظ سهمیه تولید خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز پایبند است.

Sorry - Comments are closed