آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند: مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این اتاق در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی-نبش خیابان موسوی-پلاک ۱۷۵- طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

– بررسی و تصویب اساسنامه جدید اتاق های مشترک مصوب شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران.

Sorry - Comments are closed