به زودی چهار شرکت خارجی بازرسی و کنترل کیفیت کالا در مرزهای عراق مستقر خواهند شد

به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت عراق، اخیراً این سازمان از میان ۱۹ شرکت نامزد جانشینی شرکت هایBV و Cotecna، اقدام به انتخاب و معرفی چهار شرکت خارجی صلاحیتدار از جمله شرکت انگلیسی(Intertek Int’l)، شرکت چینی(HQTS)، شرکت ایتالیایی(Viglinezone Adritica Srl) و شرکت اماراتی ژئوشیمی خاورمیانه نموده است.

به گفته سازمان استاندارد عراق به جز شرکت اماراتی تاکنون قراردادهای مربوط به شرکت های صلاحیتدار فوق منعقد شده و به این شرکت ها مجوز لازم جهت بازرسی و صدور گواهی انطباق در کشور مبدأ به منظور اطمینان از سلامت کالا، حمایت از مصرف کننده از نقطه نظر زیست محیطی، کیفیت کالاها و تسهیل رویه های خارجی مطابق با استانداردهای بین المللی و مقررات سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت عراق اعطاء گردیده است. قرارداد شرکت های مزبور برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ معتبر خواهد بود.

شایان ذکر است شرکت های مذکور به زودی در مرزهای عراق مستقر خواهند شد.

گفتنی است دو شرکت فرانسوی(BV) و آلمانی(TUV Rein land) نیز تا تاریخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۱ در زمینه کنترل کیفیت و استاندارد کالاهای ورودی فعال خواهند بود.

Sorry - Comments are closed