رشد ۳۵درصدی گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند

گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند ۳۵ درصد افزایش یافت.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگی با کشور عراق، گسترش گردشگری سلامت به عنوان یک حوزه‌ موثر در افزایش درآمدهای غیرنفتی موفقیتی دنباله دار برای مردم شریف منطقه آزاد اروند، محقق کرده است.

سلمان زاده با اشاره به پذیرش بیماران عراقی در مراکز درمانی این منطقه، افزود: در شهریورماه امسال، ۳۸۶ بیمار در بخش‌های اروژانس و ۴۴ بیمار نیز در بخش بستری، بیمارستان های طالقانی، شهید بهشتی پذیرش شده اند که نسبت به شهریور ۹۷ رشد ۳۵ درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز بیشتر بخش های بیماران خارجی(I.P.D) بیمارستان ها، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منطقه را افزایش می دهد و راه اندازی مراکز بهداشتی در مناطق روستایی کمتر برخوردار از جمله خدماتی است که برای جذب گردشگر سلامت در منطقه در حال اجرا است.

وی گفت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در حال راه‌اندازی درمانگاه ویژه بیماران خارجی در خرمشهر و دفتری در بصره برای جذب بیماران خارجی است که این فعالیت های ارز آور، خدمات گسترده تر بهداشتی و درمانی به مردم شهیدپرور منطقه اروند ارایه خواهد داد.

Sorry - Comments are closed