مرز سیرانبند بانه قابلیت های خوبی برای توسعه مبادلات تجاری دارد

استاندار کردستان گفت: مرز سیرانبند بانه قابلیت های خوبی برای توسعه مبادلات تجاری کشورمان با اقلیم کردستان عراق را دارد.

خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان نوشت: بهمن مرادنیا در دیدار رئیس اتاق بازرگانی حلبچە و نمایندگان شرکت قەیوان با بیان اینکه شرکت قەیوان از جملە شرکت های توانمند در بخش سرمایە گذاری است، گفت: این شرکت با توجە بە توجیە اقتصادی و نقش راە آهن در ایجاد توسعە پایدار بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: تا پایان این دولت راە آهن سراسری بە سنندج می رسد و در صورت تمایل مدیران شرکت قەیوان در کمترین زمان موافقت وزارت راە و شهرسازی را اخذ خواهیم کرد.

مرادنیا ادامە داد: مقامات جمهوری اسلامی و رئیس جمهور عراق نیز با رسیدن راە آهن بە سلیمانیە موافق هستند.

استاندار کردستان همچنین بە اهمیت مرز سیرانبند در ترانزیت کالا بە اقلیم کردستان عراق نیز اشارە کرد و گفت: آمادگی داریم دوباندە کردن مسیر سقز تا مرز سیرانبند را بە طول ٨۵ کیلومتر در قالب پیمانکاری و سرمایە گذاری بە شرکت قەیوان واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: مرز سیرانبند با توجە بە ظرفیت هایی کە دارد می تواند در آیندە نزدیک از مرز باشماق نیز پیشی بگیرد و به همین دلیل تقویت و توسعه زیرساخت های این مرز در دستور کار قرار گرفته است.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات