انتخابات کمیسیون «خدمات بیمه و بانک» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

جلسه کمیسیون “خدمات بیمه و بانک” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه جاری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، “یوسف باپیری” عضو هیات مدیره این اتاق با تشریح وضعیت مبادلات پولی بین دو کشور ایران و عراق، بر اهمیت جایگاه کمیسیون “بیمه و بانک” در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد.
در ادامه دکتر “سید حمید حسینی” دبیر‌ کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بر نقش موثر این کمیسیون در فعالیتهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کرد و آن را بازوی تخصصی اتاق دانست که نظرات کارشناسی آن حائز اهمیت خواهد بود. وی با بیان نیاز تمامی اعضای اتاق به خدمات این کمیسیون اظهار داشت: باید راه حلی یافت تا تمامی شرکت ها بتوانند، با فائق آمدن بر مشکلات تبادلات پولی با کشور عراق، حضور جدی در بازار آن کشور داشته باشند.
در این جلسه تعدادی از افراد حاضر به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود در خصوص کمیسیون و اهداف آن پرداختند.
در انتهای جلسه به منظور انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون رای گیری صورت گرفت که بر اساس آن آقای “یوسف باپیری” بعنوان رئیس و آقایان “یونس مظلومی” از بیمه تعاون و “محمد شریفیان” از بانک تعاون اسلامی به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed