سفیر جدید عراق رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

سفیر جدید عراق در تهران در دیدار با وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، سعدعبدالوهاب جواد قندیل سفیر جدید عراق در ایران بعدازظهر چهارشنبه با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

سعد جواد قندیل تابستان سال جاری به جای راجح الموسوی به عنوان سفیر عراق در ایران انتخاب شد. جواد قندیل سابقه عضویت در مجلس اعلای اسلامی عراق را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین سفیر پیشین عراق در کشورهای فنلاند و جنوب آفریقا بوده است. دلیل تغییر راجح الموسوی سفیر پیشین از سوی احمد محجوب سخنگوی وزارت امورخارجه عراق، بد رفتاری با شهروندان عراقی در تهران اعلام شده است.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed