تمام پست های موجود در : قوانین و مقررات تجارت

مکانیسم جدید ورود دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از تمامی کشورها به عراق

طبق اطلاع واصله از وزارت امور  خارجه، سازمان گمرکات عراق مکانیسم جدید ورود دارو - تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی صادره از کلیه کشورها به عراق که از تاریخ ۲۰۱۹/۸/۱ به شرح ذیل اقدام خواهد شد، ابلاغ نموده است. … ادامه مطلب…

افزایش تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی به عراق

شورای وزیران عراق در جلسه مورخ 2018/6/5 با استناد به قانون حمایت از تولیدات عراقی، افزایش تعرفه های گمرکی ذیل را به مدت 4 سال برای همه کشور ها به وزارت صنایع و معادن آن … ادامه مطلب…