تمام پست های موجود در : قوانین و مقررات تجارت

افزایش تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی به عراق

شورای وزیران عراق در جلسه مورخ 2018/6/5 با استناد به قانون حمایت از تولیدات عراقی، افزایش تعرفه های گمرکی ذیل را به مدت 4 سال برای همه کشور ها به وزارت صنایع و معادن آن … ادامه مطلب…