تمام پست های موجود در : نگرش

شرکت های فعال در صادرات محصول(کالا و خدمات) جهت حضور در کمیسیون توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات این اتاق و ارسال اطلاعات خود جهت انتشار در کشور عراق می توانند نسبت به تکمیل فرم … ادامه مطلب…