تمام پست های موجود در : اطلاعیه ها

چهاردهمین دوره نمایشگاه هفته تجهیزات مکانیزاسیون، تولیدات کشاورزی و دامی و صنایع غذایی

سفارت جمهوری عراق در تهران طی نامه رسمی شماره ۵۱۶۷ موضوع برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه هفته تجهیزات مکانیزاسیون، تولیدات کشاورزی و دامی و صنایع غذایی در نمایشگاه بین المللی بغداد را از تاریخ ۱۴ لغایت … ادامه مطلب…