نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی مشترک ایران و عراق

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برای ثبت نام می توانند جدول درج شده در نامه ذیل را تکمیل و به ایمیل یا نمابر مندرج در سربرگ ذیل ارسال نمایند.

Sorry - Comments are closed