شرایط خوب صادرات محصولات کشاورزی به عراق

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به شرایط خوب صادرات محصولات کشاورزی به عراق، گفت: اعمال برخی محدودیت‌های صادرات کشاورزی موقتی و حسب شرایط داخلی این کشور تغییر می‌کند.

به نقل از خبرگزاری فارس، محمود بازاری در مورد اعمال برخی محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی به کشور عراق، گفت: دولت عراق با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی هر ساله یک سری محدودیت‌های وارداتی برای محصولات کشاورزی اعمال می‌کند که این کار  یا از طریق تعرفه‌گذاری انجام می‌شود و یا واردات آن محصول به کشور عراق برای مدت محدودی ممنوع می‌شود. 

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اعمال این گونه محدودیت‌ها برای حمایت از تولید داخلی این کشور است، افزود: محدودیت‌های وارداتی محصولات کشاورزی به کشور عراق معمولا موقتی و برحسب شرایط و وضعیت تولید این کشور است.

وی با بیان اینکه اعمال این‌گونه محدودیت‌ها تاثیری بر روند تجاری ما ندارد، گفت: صادرکنندگان طی سال‌های اخیر با وضعیت صادرات به این کشور آشنا شده‌اند، بنابراین براساس شرایط اقدام به صادرات می‌کنند، ضمن اینکه در موارد بسیاری نیز وقتی این کشور در محصولی دچار کمبود می‌شود، این محدودیت‌ها را لغو می‌کند و لذا شرایط صادرات برای صادرکنندگان و تجار ما فراهم می‌شود. 

بازاری بیان داشت: در حال حاضر وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق بسیار خوب است. 

Sorry - Comments are closed

تبلیغات