جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق شد

هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در اجرای بند ۴۴ اساسنامه و بنا به پیشنهاد رییس این اتاق در آخرین جلسه خود به اتفاق آرا انتصاب دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی را مصوب نمود. بر این اساس دکتر یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در حکمی این مصوبه را تنفیذ و دبیرکل اتاق را منصوب کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به دکتر سنجابی شیرازی آمده است: با توجه به سوابق، تجربیات، دانش و شناخت کافی شما از روابط اقتصادی ایران و عراق انتظار دارد در تعامل مؤثر و سازنده با اتاق ایران، دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و دیگر ارکان تصمیم­‌گیر و تصمیم­‌ساز زمینه ارتقاء و توسعه روابط و تراز تجاری بین دو کشور را فراهم نمایید.

قابل ذکر است جهانبخش سنجابی شیرازی دارنده مدرک دکتری حرفه ای و تخصصی­(MD-CFP-RD) است و از جمله سوابق مدیریتی وی می توان به دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، مدیرکل آینده پژوهی و قائم مقام معاون امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون ارزیابی کیفیت و رییس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. همچنین تألیفات و پژوهش‌های متعددی از ایشان به ثبت رسیده است.

Sorry - Comments are closed