تجارت ۲۲.۵ میلیارد دلاری ایران با همسایگان/ رشد ۵۲ درصدی تجارت با کشورهای همسایه

سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که بازگشت عربستان به مقاصد صادراتی ایران یکی از موارد مورد توجه در این مدت است.

به نقل از خبرگزاری ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: تجارت کشورمان در ۶ ماه نخست امسال ۷۹میلیون و ۱۰۴هزار و ۵۷۹تن کالا به ارزش ۴۴میلیارد و ۹۲۶میلیون و ۱۶۸هزار و ۱۷دلار  بود که   15 کشور همسایه با ۴۷میلیون و ۲۲۲هزار و ۷۶۸تن کالا به ارزش ۲۲میلیارد و ۵۸۸میلیون و ۱۱هزار و ۵۳دلار، ۶۰درصد وزن و ۵۰ درصد ارزش کل تجارت ۶ماهه کشورمان را به خود اختصاص دادند.

وی افزود : این میزان تجارت(مجموع صادرات و واردات) با کشورهای همسایه در مقایسه با نیمه نخست سال قبل ۳۷درصد در  وزن  و ۵۲درصد در  ارزش کالاهای معامله شده افزایش داشته  است.

سخنگوی گمرک در خصوص صادرات به ۱۵ کشور همسایه گفت:در نیمه نخست امسال ۳۶میلیون و ۸۷هزار و ۳۷۳تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۲۱۸میلیون و ۱۳۸هزار و ۱۱۹دلار صادر شد که نسبت به کل صادرات کشور در این مدت  که ۵۹میلیون و ۹۹۶هزار تن به ارزش ۲۱میلیارد و ۸۰۵میلیون و ۶۱۱هزار و ۵۶۹ دلار بود ، سهم کشورهای همسایه  60 درصد وزن و ۵۱٫۵درصد ارزش کل  کالاهای صادراتی بود.

وی افزود: صادرات کشورمان به کشورهای همسایه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۳درصد و از لحاظ ارزش ۴۱ درصد افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص میزان صادرات به هر یک از کشورهای همسایه توضیح داد: عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ، ترکیه با دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون ، امارات با  دو میلیارد و ۲۴۳میلیون، افغانستان با ۹۹۹میلیون  و  پاکستان با ۵۴۴میلیون دلار، پنج مقصد صادرات کالاهای ایرانی در بین کشورهای همسایه بودند.

لطیفی افزود:عمان با ۲۷۷میلیون،روسیه با ۲۷۰میلیون، آذربایجان با ۲۱۲میلیون، ارمنستان با ۱۵۶میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵میلیون، قزاقستان با ۸۰میلیون، قطر با ۷۵میلیون، کویت با ۶۵میلیون، بحرین با سه میلیون و نهایتا عربستان با ۳۹هزار دلار به ترتیب مقاصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه ایران بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از ۱۵ کشور همسایه گفت: کل واردات کشور در نیمه نخست امسال ،۱۹میلیون و ۱۳۸هزار و ۸۳تن به ارزش ۲۳میلیارد و ۱۲۰میلیون و ۵۵۶هزار و ۴۴۸دلار بود که کشورهای همسایه با ۱۱میلیون و ۱۳۵هزار و ۳۹۵تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۳۶۹میلیون و ۹۷۲هزار و ۹۳۴ دلار، ۵۸درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات  کالا به کشور را به عنوان کشورهای طرف معامله با ایران به خود اختصاص دادند.

وی افزود:امارات متحده عربی با هفت میلیارد و ۳۰۵میلیون، ترکیه با دو میلیارد و ۴۳۵میلیون، روسیه با ۶۳۹میلیون، عراق با ۴۹۹میلیون و عمان با ۲۷۰میلیون دلار، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاهای مورد نیاز بودند و کشورهای پاکستان، قزاقستان، اذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند و عربستان نیز بدون فروش کالا به ایران در این مدت بوده است.

لطیفی در پایان گفت:میزان  معامله کالاهای مورد نیاز کشور در ۶ماه نخست امسال ،نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۵۰درصد و از لحاظ ارزشی ۶۷درصد رشد داشته است.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات