برگزاری هفتمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری با دستورکار “بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با عراق” به ریاست دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با توجه به رویکرد دولت جدید در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری با دستورکار “بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با عراق” در حضور اعضای ستاد به ریاست دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

در این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن ارائه گزارشی از سفرهای اخیر خود به بغداد و همچنین کردستان عراق ، با هدف شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه روابط اقتصادی و تشریح شرایط حاکم بر روابط دو جانبه، بر امکان توسعه مبادلات تجاری فیمابین دو کشور تا سقف دو برابر حجم مبادلات جاری، مشروط به رفع مشکلات مرزی موجود، تاکید کرد.

در ادامه نمایندگان شرکت کننده در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را جهت جمع‌بندی نهایی ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ارائه کردند.

Sorry - Comments are closed