تکمیلی خبر ماه گذشته/

تعرفه های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به کشور عراق

فهرست تعرفه های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به کشور عراق (بر اساس تصمیم هیأت وزیران عراق) به شرح فایل پیوست اعلام شد.
زمان اجرای اعمال تعرفه های فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بمدت دو ماه بوده و پس از طی مدت مذکور، تصمیمات جدید از سوی دولت عراق در این خصوص اعلام خواهد گردید.
 

Sorry - Comments are closed