کاهش تعرفه گمرکی ۱۷۱ کالا در مرزهای اقلیم کردستان عراق

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با توجه به کاهش عوارض گمرکی ۲۲۰ کالا توسط دولت مرکزی عراق ، دولت اقلیم نیز تصمیم به کاهش ۶۰ -۲۵ درصدی تعرفه گمرکی ۱۷۱ کالای مورد نیاز جاری مردم گرفت.

اقلیم کردستان سال گذشته میلادی به طور میانگین ماهانه ۱۳۹٫۵ میلیارد دینار درآمد گمرکی کسب کرده است.

فایل جدول تعرفه گمرکی ۱۷۱ کالا در اقلیم کردستان عراق و ترجمه آن به ضمیمه ارائه می‌گردد:

ضمیمه شماره یک

ضمیمه شماره دو

Sorry - Comments are closed