مناقصه تهیه ۲۰۰ تن میلگردهای مس ۸ میلیمتری

سفارت جمهوری عراق در تهران طی نامه رسمی شماره ۱۲۱۲ موضوع اجرای مناقصه واردات تهیه ۲۰۰ تن میلگردهای مس ۸ میلیمتری در دو دفعه توسط وزارت صنایع و معادن جمهوری عراق/شرکت أور را اشعار داشته است.

شایان ذکر است آخرین فرصت شرکت در این مناقصه تاریخ ۲۰۲۴/۰۳/۲۰ برابر با ۱۴۰۳/۱/۱ می‌باشد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند فایل ذیل را ملاحظه فرمایند.

Sorry - Comments are closed