جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

جلسه “کمیسیون انرژی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز دوشنبه اول آبان و به ریاست دکتر پرندا رئیس این کمیسیون، در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اعضای این کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته جهت برگزاری همایش بزرگ تجارت ایران و عراق، خواستار برگزاری جلساتی با حضور اعضای کمیسیون انرژی و طرفهای عراقی در کشور عراق شدند.

در ادامه آقای گلزاری نماینده کارگزاری آبان پیشنهاد داد برای اعضای اتاق و کمیسیون انرژی جلسات کارگاهی در حوزه بورس کالا برگزار نماید.

دکتر فلاح از فعالین حوزه انرژی نیز در این جلسه با اشاره به سطح مناسب روابط سیاسی دو کشور، درخواست نمود تا از شخصیت های سیاسی ایرانی و عراقی نیز در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.

خانم حیدری از دیگر شرکت کنندگان جلسه بیان داشت: استانداردهای کالایی پذیرفته شده در مرزها باید در یک فاصله زمانی منطقی و از پیش تعیین شده به تجار اعلام شود تا از ضرر و زیان احتمالی در مرزها جلوگیری گردد.

در ادامه آقای وثوقی از فعالین رسانه ای در حوزه انرژی عنوان داشت: اتاق بازرگانی باید با پشتوانه اعضای فعال، نقش مطالبه گری داشته باشد و با گفتمان سازی و استفاده از ظرفیت های رسانه، خواسته های به حق خود را استیفا نمایند تا بتوانند در نهایت نسبت به رقبا در کشور عراق جایگاه واقعی خود را به دست آورند.

 در این جلسه نماینده بانک تعاون اسلامی نیز به تشریح فعالیت های این بانک پرداخت و مقرر گردید طی جلسه ای با اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، به بررسی راهکارهای توسعه فعالیت های مشتری مدارانه و انجام خدمات ویژه از جمله ضمانت نامه های بانکی، نقل و انتقالات مالی و گشایش LC  توسط آن بانک در کشور عراق بپردازند.

Sorry - Comments are closed