یک سال از تجارت به ازای هر روز بسته بودن مرز پرویزخان عقب هستیم

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه خواستار توسعه مرز پرویزخان شد و گفت: به ازای هر روز بسته بودن مرز یکسال در تجارت عقب خواهیم ماند.

به نقل از خبرگزاری مهر، خلیل حیدری در جلسه بررسی مبادی مرزی با حضور تیم اقتصادی وزارت کشور که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مرز پرویز خان تا ۲ سال پیش، بزرگترین مرز تجاری بین ایران و عراق بود اما به دلیل التهاب فعالیت داعش در این منطقه تجارت در آن کاهش یافت.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه افزود: الان که منطقه از لوث وجود داعش پاکسازی شده باید این مرزها را فعال کنیم و به قدرت تجاری روزهای اولیه خود برسانیم.

وی با بیان اینکه هیچ منع دولتی برای بازگشایی مرز پرویز خان نداریم، گفت: این امر مهم باید در وزارت کشور به طور جدی بررسی شود چرا که به ازای هر روز بسته بودن این مرز یکسال در امر تجارت عقب خواهیم ماند.

حیدری یادآور شد: وجود زیرساختهای ۱۴ هکتاری در مرز پرویز خان نیاز مرز را برآورده نمی کند، لذا برای توسعه آن باید اقدام کنیم.

Sorry - Comments are closed