جلسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور استاندار و مسئولین استان ایلام، رئیس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه و دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران (1396/10/09)

Sorry - Comments are closed

تبلیغات