ديدار وزير برنامه ريزي عراق با سلمان بن عبدالعزيز

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزير برنامه ريزي عراق و پادشاه عربستان، درباره بازسازي عراق بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش شبکه العراقيه، سلمان الجميلي وزير برنامه ريزي عراق و سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در رياض، درباره بازسازي عراق و کنفرانسي که قرار است اواسط ماه آينده درباره اين موضوع در کويت برگزار شود، بحث و تبادل نظر کردند.
پادشاه عربستان ضمن تاکيد بر آمادگي عربستان براي حمايت از عراق در بازسازي اين کشور گفت: عراق برادر ماست و از نظر راهبردي براي رياض اهميت دارد. وي ضمن تبريک گفتن به مناسبت پيروزي هاي گسترده عراق، از عظمت فداکاري هاي مردم عراق براي آزادسازي خاک خود از چنگال تروريسم، تقدير کرد.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed