پیامد خشکسالی درکردستان عراق، کاهش 405هزار هکتارسطح زیرکشت

کاهش بارش در سال جاری در عراق شمال این کشور را هم در امان نگذاشت و گزارش ها حاکی است امسال 405 هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت در کردستان عراق ثبت شده است.

خبرگزاری ایرنا به نقل از رسانه های محلی نوشت: در سال جاری زراعی حدود یک ملیون فدان (معادل 405 هزار هکتار) از زمین های کشاورزی در کردستان عراق از سطح زیر کشت خارج شده و در معرض تهدید خشک شدن قرار دارد.
فاروق علی مدیر تولید محصولات کشاورزی در وزارت کشاورزی گفت: این میزان اراضی کشاوزی به دلیل خشکسالی زمستان امسال در حال از بین رفتن است.
او افزود به دلیل کمبود بارش در فصل جاری زراعی پیش بینی می شود تنها 60 درصد از زمین های کشاورزی منطقه در مقایسه با پارسال به زیر کشت گندم رفته باشد و در باقیمانده آن که 405 هزار هکتار است، بدلیل کم آبی کشتی صورت نگیرد.
وی گفت حتی زمین هایی که در آنها کاشت صورت گرفته است نیز در اثر خشکسالی امسال در معرض کاهش محصول هستند.
وی گفت بدیهی است که کاهش بارندگی در کمیت و کیفیت محصول نهائی تاثیر خواهد گذاشت و بر همین اساس پیش بینی می شود امسال شاهد حدود 40 درصد کاهش تولید گندم در مزارع کردستان عراق باشیم.
نزدیک به یک ملیون تن گندم در سال گذشته در کردستان عراق تولید که 372 هزار تن آن از سوی تشکیلات محلی از کشاورزان خریداری شد.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات