بررسی پروژه اتصال راه آهن شلمچه به بصره در کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

جلسه کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه با شرکت اعضا و حضور نمایندگان ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، اداره عراق وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران و راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه اخبار و اطلاعات حوزه حمل و نقل و گمرک مورد تبادل و بررسی اعضا قرار گرفت. سپس آقای “مسافری” به موضوع بسته شدن برخی بازارچه های مرزی در اقلیم کردستان عراق پرداخت.

وی گفت: پس از بسته شدن مرزهای رسمی با اقلیم کردستان عراق، نزدیک به 40 درصد صادرات از طریق بازارچه های مرزی صورت می گرفت که به دلیل پایین بودن تعرفه ها در این مرزها در مقایسه با مرزهای رسمی، صادرات از آن مورد استقبال برخی شرکت های ایرانی نیز قرار گرفت. 

در ادامه آقای “صیادی” از شاهو ترابر با بیان برخی مشکلات فعالین حوزه حمل و نقل، خواستار ایجاد تشکلی منسجم جهت مدیریت امور مربوط به حمل و نقل و حفظ منافع فعالین این حوزه شد.

“عارف عباسی” از اداره عراق وزارت امورخارجه، با بیان برخی فعالیتها و مکاتبات صورت گرفته در جهت ساماندهی و رفع مشکلات مرزها با طرف های عراقی، بیان داشت: در جلسه با سفیر عراق تاکید گردید بازدیدی از مرزهای ایران با عراق صورت گیرد تا مشکلات از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

مهدی اسدپور عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز خواستار مساعدت بخش دولتی به منظور امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی شد.

در ادامه این جلسه خانم نیکپور، نائب رئیس این کمیسیون با بیان برخی مشکلات فعالین حوزه حمل و نقل، عدم وجود ارتباطات بانکی مناسب بین دو کشور را یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی کشورمان در تجارت با عراق دانست و خواستار تشکیل تیمی تخصصی از کارشناسان دو کشور به منظور رفع این مشکل شد. 

در پایان این نشست آقای”ملکان” از اداره کل بازرگانی و بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، توضیحات مبسوطی در خصوص پروژه اتصال راه آهن شلمچه به بصره ارائه داد.

Sorry - Comments are closed